152 sider
Forlag: RPF - Religionspædagogisk Forlag
isbn: 9788774951773

Læs uddrag - klik her.


Pris: 475,-

antal stk.


Leise Christensen, Signe Malene Berg, Peter Nejsum og Anne Helleberg Kluge
Livtag
Indøvelse i Kristendom

Forlaget skriver:
LIVTAG er voksenpædagogisk materiale til brug i den kirkelige undervisning. Materialet har et bredt sigte og indøver i kristendom gennem andagt og undervisning ved at inddrage de mange læringsstile, pædagogikken tilbyder – både gennem samtale, undervisning, øvelser, leg, kreativt værksted og andagt. Det er et gedigent materiale, der klæder kirken på til at indbyde voksne til dåbsoplæring.

Materialets omdrejningspunkt er fire temaer, som omvikles af hver deres teologiske begreb:
- Glæde – skabelse og inkarnation
- Krise – tro&tvivl og opstandelse
- Det onde – teodicé og synd
- Hengivelse – kærlighed og tilgivelse

Ved forløbets afslutning har man således taget livtag med de grundvilkår, som vores tilværelse gennemlyses af.

Mere information Desuden består LIVTAG af et selvstændigt deltagermateriale i form af en andagtsboks, der også kan bruges selvstændigt til privat brug (klik her)

Læs uddrag - klik her.